Tiếng Anh 9 (hệ 7 năm) - Cô Ha Sylvia

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Grammar (Part 1)
  • Grammar (Part 2)
  • Grammar (Part 3)
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 3. A trip to the countryside (Vocabulary and Grammar)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.451

Nội dung bài học:

- Cô giáo sẽ cung cấp và hướng dẫn các em cách đọc từ mới, tìm hiểu nghĩa và cách sử dụng của từ mới trong unit 3: A trip to the countryside
- Kiến thức ngữ pháp về: giới từ chỉ thời gian, cấu trúc câu nhấn mạnh với "so/ such...that"
Các em chú ý nghe giảng và ghi bài cẩn thận.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào