Tiếng Anh 9 (hệ 7 năm) - Cô Ha Sylvia

  Mục lục bài giảng
  • Writing
  • Practice
  • Practice (cont)
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 5. The media (Writing and Practice)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 869

Nội dung bài học: Chúng ta sẽ được nghe cô giáo hướng dẫn cách tiếp cận với 1 đề bài viết đoạn văn nói về lợi ích của 1 việc nào đó. Và cách làm các dạng bài tập có liên quan đến kiến thức của unit 5.

Các em chú ý nghe giảng và ghi chép đầy đủ nhé.

Chưa có thông báo nào