Tiếng Anh 9 (hệ 7 năm) - Cô Ha Sylvia

  Mục lục bài giảng
  • New words
  • Grammar: Relative clause
  • Grammar: Adv clause of concession
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 8. Celebrations (Vocabulary and Grammar)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.156

Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ cùng học về:

* Từ mới liên quan đến chủ đề lễ hội: Celebrations
* Kiến thức ngữ pháp về mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ (Adv clause of concession) và Mệnh đề quan hệ (Relative clause).
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào