Tiếng Anh 9 (hệ 7 năm) - Cô Ha Sylvia

  Mục lục bài giảng
  • Writing: Write a letter to share an idea
  • Exercise 1
  • Exercise 2
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 8. Celebrations (Writing and Practice)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 871

Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ cùng học về:

* Cách viết thư cho một người bạn chia sẻ ý kiến về một sự kiện nào đó cho trước.
* Ôn luyện bài tập liên quan đến chủ đề của bài học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào