Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
  • Sounds /i/ & /ɪ/
  • Sounds /e/ & /æ/
  • Sounds /u/ & /ʊ/
Nhấn để bật tiếng
X

KIẾN THỨC BỔ TRỢ

Pronunciation review 2 - Vowel sounds 2

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 1.122

Chưa có thông báo nào