Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
  • Grammar Review - Part 1
  • Grammar Review - Part 2
  • Activity 1 + 2
  • Phrasal Verbs (Activity 4)
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 1. LOCAL ENVIRONMENT

Lesson 4. A closer look 2

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 2.242

Chưa có thông báo nào