Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
  • A closer look 2 (continued)
    • Chữa Activity 5 & 6 (Phrasal verbs)
  • Communication
    • Activity 1
    • Activity 2,3
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 1. LOCAL ENVIRONMENT

Lesson 5. Communication

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.628

Chưa có thông báo nào