Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
  • Chữa activity 5,6 - A closer look 1
  • Activity 1a, 1b
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 2. CITY LIFE

Lesson 5. Communication

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 1.283

Chưa có thông báo nào