Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
 • Skills 1 - Reading
  • Activity 1,2
  • Activity 3
 • Skills 2 - Listening
  • Activity 1
  • Activity 2,3
 • Skills 2 - Writing
  • Writing skills
  • Activity 4
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 2. CITY LIFE

Lesson 6. Skills 1 + Skills 2

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.341

Bài giảng bị thiếu phần nghe của bài 3 của phần Listening. Các em có thể vào link này để nghe toàn bộ các bài trong phần Skills 2: https://vietjack.com/tieng-anh-9-moi/unit-2-skills-2.jsp

Chưa có thông báo nào