Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
  • Listening
    • Activity 1
    • Activity 2
    • Activity 3
  • Writing
    • Activity 4,5
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 3. TEEN STRESS AND PRESSURE

Lesson 7. Skills 2

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 916

Học sinh lưu ý: File Nghe của Activity 1. được đính kèm dưới bài giảng.

Chưa có thông báo nào