Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
    • Activity 1
    • Activity 2a, 2b
  • Grammar
    • Activity 3
    • Activity 4
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 4. LIFE IN THE PAST

Lesson 7. Looking back & Project

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 812

Học sinh lưu ý:

Trong video bài giảng, phần Grammar - Activity 3:
Câu 2. people / travel / on holiday
Đáp án là: People didn't use to travel on holiday.
Câu 3. women/ go to work
Đáp án là: Women didn't use to go to work.

Chưa có thông báo nào