Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
 • Reading skills
  • Activity 2 - Reading pasage
  • Activity 2 - Answer the questions
  • Activity 3
 • Speaking skills
  • Activity 4
  • Activity 5
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 6. VIETNAM: THEN AND NOW

Lesson 5. Skills 1

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 467

LƯU Ý: Phần Task 2, các em bổ sung thêm đáp án cho câu hỏi 1 giúp thầy nhé:

"1. In which century was the tram system built? (1. In the 20th century)"

Chưa có thông báo nào