Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
 • Vocabulary
  • Activity 1,2
  • Activity 3
  • Activity 4b
 • Pronunciation
  • Intonation of sentences
  • Activity 5
  • Activity 6a
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 7. RECIPES AND EATING HABITS

Lesson 2. A closer look 1

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.087

Chưa có thông báo nào