Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
  • Reading comprehension
  • Check your listening skills
  • Activity 1a, 1b, 1c
  • Activity 2,3
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 8. TOURISM

Lesson 1. Getting started

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 946

Chưa có thông báo nào