Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
    • Activity 1,2
    • Activity 3,4
  • Pronunciation
    • Activity 5,6
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 8. TOURISM

Lesson 2. A closer look 1

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 697

Chưa có thông báo nào