Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
 • Vocabulary
  • Activity 1,2
  • Activity 3a, 3b
 • Pronunciation
  • Activity 4
  • Activity 6
  • Activity 5
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 9. ENGLISH IN THE WORLD

Lesson 2. A closer look 1

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 538

Chưa có thông báo nào