Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
  • Listening
    • Activity 1
    • Activity 2
  • Writing
    • Activity 3
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 12. MY FUTURE CAREER

Lesson 6. Skills 2

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 162

Chưa có thông báo nào