Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
    • Activity 1,2
    • Activity 3a, 3b
  • Pronunciation
    • Activity 4
    • Activity 5
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 5. WONDERS OF VIETNAM

Lesson 2. A closer look 1

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 609

Chưa có thông báo nào