Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Tính tuần hoàn
  • BT1
  • BT2
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG I: HÀM LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 3. Tính tuần hoàn, tính chẵn lẻ (P1)

Độ dài: 73 phút - Số lượt học 8.999


Lưu ý: Trong phần tính chẵn, lẻ, thầy có ghi nhầm ở 5p28 các em sửa thành $$ \tan x=-\tan \left( -x \right) $$

Chưa có thông báo nào