Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Công thức cần nhớ
  • VD1 + VD2
  • VD3 + VD4
  • VD5
  • VD6
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG I: HÀM LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 10. Một số kĩ năng giải phương trình lượng giác (Phần 2)

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 3.017

Trong Ví dụ 5, Thầy quên chưa loại nghiệm x = 0, nên đáp án đung của bài này chỉ là có 5 nghiệm thỏa mãn thôi nhé các em

Chưa có thông báo nào