Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức trọng tâm
  • BT 1-2
  • BT 3-4
  • BT 5-6
  • BT 7-8
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG II. TỔ HỢP - NHỊ THỨC - XÁC SUẤT

Bài 5. Nhị thức newton (Phần 1)

Độ dài: 82 phút - Số lượt học 6.327

Chưa có thông báo nào