Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Tổng quan Xác Suất
  • Phương pháp liệt kê trực tiếp
    • VD1
    • VD2
    • VD3
    • VD4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG II. TỔ HỢP - NHỊ THỨC - XÁC SUẤT

Bài 8. Xác suất (Phần 1)

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 4.593

Chưa có thông báo nào