Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Tổng quan chung
  • Dạng 1. Sử dụng định nghĩa
  • Dạng 2. Giới hạn của dãy un/vn
    • VD 1 - 2
    • VD 3 - 4
    • VD 5 - 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN

Bài 1. Giới hạn dãy số (Phần 1)

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 8.758

Chưa có thông báo nào