Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết cơ bản
  • Dạng 1 : BT1
  • BT 2
  • BT 3
  • Dạng 2, VD1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN

Bài 9. Tính liên tục của hàm số

Độ dài: 65 phút - Số lượt học 4.932

Chưa có thông báo nào