Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp chung
  • VD2
  • VD3
  • VD4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM

Bài 5. Phương trình tiếp tuyến qua điểm

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 3.014

Chú ý: nếu d là tiếp tuyến của (C) thì phương trình hoành độ giao điểm phải có nghiệm bội

Việc tìm nghiệm phương trình bậc 3 hay các phương trình bậc cao số nghiệm nhỏ hơn bậc của phương trình thì chưa chắc kết luận d là tiếp tuyến

Chưa có thông báo nào