Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM

Bài 6. Ứng dụng đạo hàm trong bài toán chuyển động

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 1.155

Chưa có thông báo nào