Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp giải + Ví dụ 01
  • Ví dụ 02
  • Ví dụ 03
Nhấn để bật tiếng
X

Chương II. Bài tập về đường và mặt trong không gian. Quan hệ song song

Bài 1. Tìm giao điểm giữa đường và mặt.

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 5.341

Bài giảng dạy các em cách xác định giao điểm giữa đường và mặt phẳng một cách nhanh nhất thông qua các bài tập minh họa cụ thể dễ hiểu từ dễ đến khó !

Chưa có thông báo nào