Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Bài 7. Thiết diện hình chóp sẽ được mở vào ngày 09/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

Chương II. Bài tập về đường và mặt trong không gian. Quan hệ song song

Bài 7. Thiết diện hình chóp

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 1.723

Bài giảng dạy các em tìm thiết diện chứa 1 đường thằng song song với một đường thẳng !

Chưa có thông báo nào