Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chương II. Bài tập về đường và mặt trong không gian. Quan hệ song song

Bài 7. Thiết diện hình chóp

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 2.900

Bài giảng dạy các em tìm thiết diện chứa 1 đường thằng song song với một đường thẳng !

Chưa có thông báo nào