Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết + Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Chương III. Vector trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Bài 9. Xác định và tính khoảng cách giữa hai đường chéo nhau

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 1.335

Bài giảng dạy em cách xác định và tính nhanh khoảng cách giữa hai đường chéo nhau

Chưa có thông báo nào