Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

Bài 02. Hằng đẳng thức đáng nhớ (Phần 2)

Độ dài: 48 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Hằng đẳng thức đáng nhớ
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Dạng 4. Tìm x
  • Bài tập
 • Dạng 5.
  • Chứng minh đẳng thức không có điều kiện
  • Chứng minh đẳng thức có điều kiện
 • Dạng 6
  • Chứng minh các biểu thức sau luôn dương
  • Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức
X