Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 4. Tìm x
  • Bài tập
 • Dạng 5.
  • Chứng minh đẳng thức không có điều kiện
  • Chứng minh đẳng thức có điều kiện
 • Dạng 6
  • Chứng minh các biểu thức sau luôn dương
  • Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức
Nhấn để bật tiếng

PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

Bài 02. Hằng đẳng thức đáng nhớ (Phần 2)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 1.207


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Hằng đẳng thức đáng nhớ
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào