Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

Bài 04. Một số phương pháp khác phân tích đa thức thành nhân tử (Phần 2)

Độ dài: 69 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Một số phương pháp khác phân tích đa thức thành nhân tử
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Phương pháp thêm bớt hạng tử
  • Thêm bớt hạng tử để xuất hiện hằng đẳng thức. Ví dụ 1
  • Ví dụ 2, 3
  • Thêm bớt hạng tử để xuất hiện nhân tử chung
 • Phương pháp đặt ẩn phụ
  • Phần 1
  • Phần 2
 • Phương pháp hệ số bất định
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
X