Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

TỨ GIÁC

Bài 04. Đường trung bình của tam giác

Độ dài: 64 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Đường trung bình của tam giác
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Kiến thức cần nhớ
  • Định nghĩa, tính chất đường trung bình của tam giác
 • Dạng 1. Chứng minh quan hệ về góc, quan hệ song song, 3 điểm thẳng hàng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
 • Dạng 2. Tính độ dài đoạn thẳng, tính tỉ số đoạn thẳng
  • Bài 1
  • Bài 2
X