Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

TỨ GIÁC

Bài 10. Hình chữ nhật (Phần 1)

Độ dài: 57 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Hình chữ nhật
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Định nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết hình bình hành
  • Các dạng bài tập
    • Dang 1. Chứng minh một tứ giác là hình chữ nhật
    • Dạng 2. Tính toán độ dài, số đo góc
X