Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Bài 02. Rút gọn biểu thức- Các phép toán của phân thức (Phần 3)

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Rút gọn biểu thức- Các phép toán của phân thức
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.
Đính chính: Với dạng bài tính giá trị của biểu thức, các giá trị của x đề bài cho đều thỏa mãn điều kiện của phân thức trong đề bài.

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Dạng 4. Tính giá trị của biểu thức
    • Loại 1. Cho giá trị cụ thể của biến
    • Loại 2. Cho ràng buộc giữa các biến
  • Dạng 5
    • Bài tập
X