Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bài 03. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Phần 3)

Độ dài: 60 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập về một số dạng toán khác.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Dạng 3. Các bài toán tìm số.
    • Tìm các số khi biết mối liên hệ giữa chúng.
    • Tìm số khi biết mối liên hệ về mặt chữ số.
  • Dạng 4. Các bài toán có nội dung hình học và tỷ số %
    • Các bài toán có nội dung hình học
    • Các bài toán có tỷ số %
X