Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Bài 07. Trường hợp đồng dạng góc-góc

Độ dài: 55 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Trường hợp đồng dạng góc - góc
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Dạng 1. Chứng minh hai tam giác đồng dạng.
  • Bài 1.
  • Bài 2.
  • Bài 3.
 • Dạng 2. Chứng minh các tính chất hình học.
  • Bài 4.
  • Bài 5.
  • Bài 6.
X