Nâng cao Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Hoa

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập 3
  • Bài tập 4
  • Bài tập 5
  • Bài tập 6
Nhấn để bật tiếng
X

Bài giảng

Bài 26.Tìm một trong các phần bằng nhau của một số (tiết 2)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 640

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào