Nâng cao Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Hoa

  Mục lục bài giảng
  • So sánh số lớn gấp mấy lần số bé + Bài 1
  • Bài 2
  • Số bé một phần mấy số lớn + Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

Bài giảng

Bài 29. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé.Số bé một phần mấy số lớn

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 656

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về So sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Số bé bằng một phần mấy số lớn
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào