Nâng cao Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Hoa

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1 + Bài 1,2
  • Dạng 2 + Bài 1,2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

Bài giảng

Bài 30. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 755

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào