Bứt phá 9+ môn Toán 11

Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bứt phá 9+ lớp 11 môn Toán

Dạng bài 19. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) khi biết tiếp tuyến đi qua một điểm

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 308

Chưa có thông báo nào