Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3
 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Chọn coupon/học bổng
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • Combo Luyện thi ĐH BKHN
  Tổng ôn toàn diện và Luyện đề thi ĐH BKHN
  3.350.000 đ
 • Tổng ôn toàn diện ĐHBK HN
  Đặng Ngọc Khương, Nguyễn Phụ Hoàng Lân, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Quý Tiến
  2.900.000 đ
 • Luyện đề thi Đại học Bách khoa Hà Nội
  Nguyễn Quý Tiến, Nguyễn Minh Thắng
  1.900.000 đ

Nhập mã quà tặng

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Đăng ký học