Hướng dẫn giải bài tập Toán 5

Hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa hiện hành môn Toán lớp 5.
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

  • Khóa học giúp học sinh giải quyết tất cả các bài tập trong sách giáo khoa môn Toán lớp 5.
  • Giải thích chi tiết, cặn kẽ và hướng dẫn học sinh cách làm từng bài tập.

Đối tượng

Học sinh đang học lớp 5 trên cả nước.

Đề cương khóa học

HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN


CHƯƠNG 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH


CHƯƠNG 2. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN


CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC


CHƯƠNG 4. SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU


CHƯƠNG 5. ÔN TẬP