Trang chủ Hóa học 9

Hóa học 9

Chương trình Học tốt (THCS)

Là chương trình học bao gồm 01 khóa Cơ bản và 01 khóa Ôn luyện giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Ôn luyện Hóa học 9 - Cô Hoàng Kim Nhung (2017-2018)

Ôn luyện Hóa học 9 - Cô Hoàng Kim Nhung (2017-2018)

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2018
Giáo viên: Cô Hoàng Kim Nhung
Hóa học 9 - Cô Hoàng Kim Nhung (2017-2018)

Hóa học 9 - Cô Hoàng Kim Nhung (2017-2018)

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2018
Giáo viên: Cô Hoàng Kim Nhung
Hóa học 9 - Cô Trần Thị Hường (2017-2018)

Hóa học 9 - Cô Trần Thị Hường (2017-2018)

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2018
Ôn luyện Hóa học HKII 9 (2017-2018) - Cô Hoàng Kim Nhung

Ôn luyện Hóa học HKII 9 (2017-2018) - Cô Hoàng Kim Nhung

Học phí trọn gói: 350.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2018
Giáo viên: Cô Hoàng Kim Nhung
Ôn luyện Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc (2017-2018)

Ôn luyện Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc (2017-2018)

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2018
Hóa học HKII 9 - Cô Trần Thị Hường (2017-2018)

Hóa học HKII 9 - Cô Trần Thị Hường (2017-2018)

Học phí trọn gói: 350.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2018
Hóa học HKII 9 - Cô Hoàng Kim Nhung (2017-2018)

Hóa học HKII 9 - Cô Hoàng Kim Nhung (2017-2018)

Học phí trọn gói: 350.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2018
Giáo viên: Cô Hoàng Kim Nhung

Nâng cao

Là nhóm khóa học dành cho học sinh có nhu cầu mở rộng, đào sâu và nâng cao kiến thức, phương pháp hướng tới kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Nâng cao Hóa học 9 - Cô Nguyễn Mai Hương (2017-2018)

Nâng cao Hóa học 9 - Cô Nguyễn Mai Hương (2017-2018)

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2018