Trang chủ Hóa học 9

Hóa học 9

Chương trình HỌC TỐT - HỌC GIỎI

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

HỌC GIỎI là chương trình học giúp học sinh thành thạo kĩ năng làm bài, nâng cao kiến thức để chinh phục các dạng bài khó trong đề thi trên lớp và đề thi học sinh giỏi các cấp.        

Hóa học 9 - Cô Trần Thị Hường

Hóa học 9 - Cô Trần Thị Hường

Học phí trọn gói: 400.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2021
Ôn luyện Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

Ôn luyện Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

Học phí trọn gói: 400.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2021
Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

Học phí trọn gói: 400.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

Học phí trọn gói: 400.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2021

Hướng dẫn giải bài tập

Là khóa học cung cấp cho học sinh đáp án và hướng dẫn giải cho tất cả các câu hỏi, bài tập trong sách giáo khoa hiện hành.

Hướng dẫn giải bài tâp Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tâp Hóa học 9

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI