Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 7

Hướng dẫn trả lời mọi câu hỏi phần Văn bản văn học trong sách giáo khoa Ngữ văn 7 hiện hành.

Mô tả khóa học

 • Hướng dẫn học sinh trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu văn bản để chuẩn bị bài (soạn văn) trước khi học trên lớp.
 • Hướng dẫn học sinh trả lời các câu hỏi phần luyện tập trong sách giáo khoa.
   

Đối tượng

Học sinh đang học lớp 7 trên cả nước.

Đề cương khóa học

HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN


BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ


HỌC KÌ I


HỌC KÌ II


 • Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

  • (20/08/2019)
 • Tục ngữ về con người và xã hội

  • (23/08/2019)
 • Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

  • (28/08/2019)
 • Sự giàu đẹp của Tiếng Việt

  • (31/08/2019)
 • Đức tính giản dị của Bác Hồ

  • (03/09/2019)
 • Ý nghĩa văn chương

  • (06/09/2019)
 • Sống chết mặc bay

  • (10/09/2019)
 • Những trò lố hay là Va - ren và Phan Bội Châu

  • (13/09/2019)
 • Ca Huế trên sông Hương

  • (17/09/2019)
 • Quan Âm Thị Kính

  • (20/09/2019)