Tiếng Anh 8

Là khóa học giúp học viên phát triển năng lực Nghe - Nói, Đọc - Hiểu một cách tự nhiên và thú vị nhất.

Mô tả khóa học

Là nhóm khóa học sử dụng bộ giáo trình Oxford Discover - bộ sách học tiếng Anh tiểu học do nhà xuất bản Oxford ấn hành, bộ sách sử dụng cách tiếp cận dựa trên nền tảng các câu hỏi, nội dung và chủ đề mang tính khám phá, sáng tạo, thiết thực, qua đó giúp học sinh:
 • Củng cố và nâng cao khả năng tiếng Anh, giúp trẻ phát triển các kĩ năng ngôn ngữ, tư duy biện luận và kỹ năng thuyết trình.
 • Không tập trung vào ngữ pháp mà tập trung vào kỹ năng nghe, nói thuyết trình theo chủ đề.

Các yêu cầu khóa học

Phương tiện học tập
 • Máy tính có kết nối Internet.
 • Máy tính cài đặt phần mềm Skype.
Quy định học tập:

1. Quy định về việc thay đổi lịch học
 • Nếu giáo viên vào muộn sau khi giờ học đã bắt đầu, học viên sẽ được học bù thời gian bị muộn tron buổi học kế tiếp. Nếu giáo viên vào muộn trên 10 phút, buổi học sẽ bị hủy và học sinh được học bù một buổi khác.
 • Trường hợp học viên vào lớp muộn sau khi lớp học đã bắt đầu vẫn học bình thường. Thời gian vào muộn tối đa là 10 phút và không được học bù.
 • Học viên xin nghỉ sớm hơn 24 tiếng trước khi buổi học bắt đầu sẽ được học bù 1 buổi học khác, tối đa 4 buổi với các khóa dưới 30 buổi và 8 buổi đối với các khóa trên 30 buổi.
 • Giáo viên hoặc học viên hủy đột xuất khi lớp học đang diễn ra vì sự cố như: thiên tai, mất điện, mất mạng...thì học viên sẽ được học bù số phút còn lại vào một buổi học khác.
2. Quy định về việc thay đổi lịch học cố định

Học viên được phép thay đổi lịch học cố định như sau:
 • Khóa học dưới 30 buổi: được đổi lịch 01 lần.
 • Khóa học trên 30 buổi: được đổi lịch 02 lần.
3. Quy định về việc thay đổi giáo viên
 • Học viên được đề xuất thay đổi giáo viên nếu không hài lòng với giáo viên đang học.
 • Số lần đổi GV tối đa là 3 lần/khóa học.
4. Quy định về việc bảo lưu
 • Học sinh được bảo lưu khóa học trong thời gian tối đa là 30 ngày và số buổi học còn lại ít nhất là 10 buổi.
 • HOCMAI không đảm bảo vẫn được học tiếp với giáo viên cũ và lịch học cũ sau khi hết hạn bảo lưu.

Kết quả học tập

 • Học viên được học tập trong môi trường giao tiếp tiếng Anh năng động, sáng tạo.
 • Học viên được mở rộng kiến thức về cuộc sống ở nhiều lĩnh vực và rèn luyện khả năng tư duy bằng tiếng Anh.

Đối tượng

Học sinh lớp 8 đã có nền tảng tiếng Anh cơ bản:
 • Hiểu được câu đơn giản về sự vật xung quanh mình.
 • Trả lời được các câu hỏi liên quan đến tuổi, gia đình.
 • Đọc và viết được các từ đơn giản và tên của các vật xung quanh, bản thân và gia đình
 • Hiểu được đơn giản các hướng dẫn của giáo viên.

Đề cương khóa học