Cơ bản lớp 2

Là gói học tập giúp học sinh trang bị, củng cố kiến thức cơ bản bám sát chương trình sách giao khoa phổ thông môn Toán.
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

Là gói học tập giúp học sinh trang bị, củng cố kiến thức cơ bản bám sát chương trình sách giao khoa phổ thông môn Toán.
  • Cấu trúc khóa học:
    Bài giảng: 40 bài giảng/khóa học
    Bài tập: 200 bài tập/khóa học

Đề cương khóa học