Học tốt 3 (Cơ bản)

Là gói học giúp học sinh trang bị kiến thức cơ bản bám sát chương trình sách giáo khoa phổ thông môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh lớp 3.
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

Là gói học giúp học sinh trang bị kiến thức cơ bản bám sát chương trình sách giáo khoa phổ thông môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh lớp 3.
  • Cấu trúc khóa học:
    Bài giảng: 50 - hơn 200 bài/khóa
    Bài tập: 100 - hơn 400 bài/khóa

Đề cương khóa học