Học tốt 6 (Cơ bản)

Là gói học giúp học sinh trang bị kiến thức cơ bản bám sát chương trình sách giáo khoa phổ thông môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lí, Sinh học, Lịch sử lớp 6.
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

Là gói học giúp học sinh trang bị kiến thức cơ bản bám sát chương trình sách giáo khoa phổ thông môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lí, Sinh học, Lịch sử lớp 6.
  • Cấu trúc khóa học
    Bài giảng: 30 - 120 bài/khó
    Bài tập: 300 - hơn 500 bài/khóa

Đề cương khóa học