Học tốt 9 (Cơ bản)

Là gói học giúp học sinh trang bị kiến thức cơ bản bám sát chương trình sách giáo khoa phổ thông môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân lớp 9.
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

Là gói học giúp học sinh trang bị kiến thức cơ bản bám sát chương trình sách giáo khoa phổ thông môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân lớp 9.
  • Cấu trúc khóa học:
Bài giảng: 28 - 135 bài/khóa
Bài tập: 300 - 800 bài/khóa

Đề cương khóa học