Học tốt 4 (Ôn luyện)

Là gói học giúp học sinh nắm chắc phương pháp, kĩ năng giải bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh lớp 4.
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

Là gói học giúp học sinh nắm chắc phương pháp, kĩ năng giải bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh lớp 4.
  • Cấu trúc khóa học:
Bài giảng: 20 - 45 bài/khóa
Bài tập: 70 - 500 bài/khóa

Đề cương khóa học